Kontakt

Alena Kapralčíková

018 01, Udiča 134, okr. Považžská Bystrica

0907 510 072

0905 571 336

Tel/Fax: +421 42 4383 04

mail: sluzby @ archivacia-dokumentov.sk