Galéria

Naše archivačné priestory, v ktorých poskytujeme uskladnenie dokumentov spolu s ďalšími súvisiacimi službami pre živé firmy i firmy v likvidácii:

 

         

 

Kancelárske priestory študovne sú pre zákazníkov vybavené potrebnými prostriedkami k práci s dokladmi – počítač, tlačiareň, skener, internet, fax,
kopírovací stroj, skartovačka, atď.

Kancelárske priestory študovne:

 

Registratúrne stredisko jedného z našich zákazníkov pred usporiadaním:

Pred 1   Pred 2   Pred 3

 

A takto môže vyzerať aj Vaše registratúrne stredisko po usporiadaní našou firmou, pred označením štítkami:

Archív po 1   Archív po 2   Archív po 3