Zaujíma Vás vššetko, čo je spojené s archiváciou firemnej dokumentácie? Ste na správnej adrese, sme tu práve pre Vás!

Alena KAPRALČÍKOVÁ - –SPRÁVA REGISTRATÚRY –pracuje samostatne na základe žživnostenského oprávnenia užž šštvrtý rok, s predchádzajúcimi odbornými skúsenosťami, v oblasti archivovania firemnej dokumentácie v celom rozsahu, na území celej Slovenskej republiky.

Pohľad do kancelárie archívu:

Kancelárske priestory študovne

Na základe Vaššich konkrétnych požžiadaviek Vám poskytneme služžby v nadštandardnej kvalite k obojstrannej spokojnosti, čoho dôkazom je aj doterajšia bezproblémová spolupráca s mnohými zákazníkmi.

Tešíme sa na spoluprácu aj s Vaššu firmou.

Alena Kapralčíková